Preguntes freqüents sobre el coaching

El coaching és psicoterapia?

No. La psicoteràpia busca les causes i es centra en el passat per entendre el present. En canvi, el coaching es centra del present en endavant, enfocant-se sobre els objectius del client i treballant sobre el canvi que vol realitzar.

A qui li pot ser útil el coaching?

Aquelles persones que volen fer un canvi però no saben per on començar.
Ja sigui professional, esportiu o personal.
Aquelles que porten temps «intentant» assolir objectius però veuen que els hi caldria orientació.

El coaching d’alt rendiment (CAR) és només per esportistes professionals?

Tothom que busqui alliberar el seu potencial pot treballar des del CAR. L’objectiu que es persegueix és el rendiment.
A nivell esportiu, molts atletes senten que quan competeixen no saben com posar en pràctica el que han entrenat.
Els factors de la competició es sobreposen a la pròpia preparació de la prova, i això limita les capacitats i aptituds treballades.
Això també té una traducció en els camps empresarial i personal.

Sortim a fer esport amb el coaching?

No. Hem de diferenciar el coach com a preparador físic del coach com a professional que treballa sobre processos de canvi personal.
Si hi ha clients que necessitin treballar més des del pla físic, es fa una intervenció més enfocada en aquest pla, però per norma general són les necessitat del client les que donen forma al procés.

Obtindré millor resultats si faig coaching d’alt rendiment?

Fer o no fer un procés de coaching no és garantia de millorar resultats.
Primer de tot s’ha de valorar la predisposició del client.
I també s’ha de valorar de quins resultats parla el client, si depenen d’ell o no.
Si el client aconsegueix alinear els seus objectius amb qui és i què és important per a ell, els resultats que obtingui seran els que neixen des de qui és.